Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Faglig forsvarlig tjeneste

Tekst og foto: Malin Sveinsdotter Lystad. Når noen skal evaluere om den jobben du gjør er god nok, ønsker nok de fleste at det skal gå bra. Det ønsket de også i Sunndal. Slik ble det ikke. I [...]

Åpne artikkel

E-læring: Mat og trivsel

Målet med prosjektet "Mat og trivsel"  er  å bidra til god helse for personer med utviklingshemming ved å stimulere til et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Det er utviklet både [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

12
mai

Praktiske erfaringer ved koronautbrudd i bofellesskap og institusjon

Les mer
30
apr

Kompetanseutvikling i Oslo kommune

-Vi er opptatt av å ikke stagnere, vi ønsker å videreutvikle oss, sier Erlend Hoff Bystrøm i starten på vår samtale. De siste årene har Velferdsetaten i Oslo kommune rettet fokus på kompetansebygging [...]

Les mer
26
apr

E-læring: Dette må jeg kunne

Aldring og helse har utarbeidet e-læringen Gode tjenester til personer med utviklingshemning. Dette er en av flere e-læringer som er laget innenfor kurstilbudet Dette må jeg kunne. [...]

Les mer