Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt og samhandling  NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Økt kompetanse på helse i Kristiansand

I Kristiansand har bedre helseoppfølging vært et pågående prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet siden våren 2020. Prosjektet jobber med å øke kompetansen innen tre områder. Dels ser det på [...]

Åpne artikkel

Kompetanseutvikling i Oslo kommune

NAKU har vært bidragsyter på Oslo kommunes #HUSK- konferanse. Vi har også vært med i arbeidsutvalget til et nettverk for nøkkelpersoner i bydelene i Oslo sine tjenester til personer med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

8
okt

Habilitering:Forskning om Habilitering og koordinerende oppfølging til personer med sammensatte behov

På denne side kan du lese om habilitering, habiliteringsforskning, koordinering og individuell plan.

Les mer
28
jun

Utviklingshemming og syn

Denne artikkelen har til hensikt å beskrive synsrelaterte utfordringer hos mennesker med utviklingshemming. Artikkelen omhandler informasjon om synshemming, og anslagsvis forekomst av [...]

Les mer
28
jun

Habilitering

Ordet «habilitering» har sin opprinnelse i det latinske adjektivet «habilis» som betyr bekvem, passende eller dugelig, og verbet «habere» som betyr å ha eller å få. Utledet av dette betyr [...]

Les mer