Kunnskapsbankens artikler om

Pårørende og familie

Nytt søk

Familieliv og parforhold

Forskjellighet Mange opplever at de reagerer ulikt på å få et barn med funksjonshemming. Eller de håndterer og uttrykker følelser på ulike måter. Det kan bli vanskelig å ”lese” hverandre, det kan [...]

Åpne artikkel

Familie: Forskning

I følge Tøssebro, Paulsen og Wendelborg vokser de fleste barn med funksjonshemming opp i sin familie. Av barn som var mellom 4-6 år bodde 1 prosent sammen med andre enn sine foreldre, 0 [...]

Åpne artikkel

Familie: Lovverk og statlige føringer

Familien omfatter ektepar med og uten barn, samboere med og uten barn, homofile partnere med og uten barn, aleneforeldre som bor sammen med barn, samværsforeldre, familier med fosterbarn og enslige, [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet - fra usynlig til inkludert Pårørendeprogrammet er et gratis e-læringsprogram som inneholder kunnskap om ulike verktøy til å utvikle bedre pårørendearbeid. Det kan brukes [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Den første tiden

På sykehuset Noen ganger oppdages det under, eller like etter fødselen, at det er noe galt med barnet. Det blir hurtig tempo på fødestuen, ekstrahjelp tilkalles, barnet bæres kanskje ut i all [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

13
sep

Ser helhetlig på oppfølging av foreldre med kognitive utfordringer 

Senter for foreldre og barn i Trondheim er et statlig tiltak for ufødte og små barn med foreldre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Senteret tilbyr hjelp til foreldre slik at de bedre kan [...]

Les mer
26
aug

Gjør foreldre med kognitive vansker bedre i omsorgen av barna sine

Barne- og familietjenesten Midtbyen ligger midt i Trondheim. Som en del av kommunes barneverntjeneste henvender den seg blant annet til familier der foreldre har kognitive utfordringer.

Les mer
23
aug

Foreldre med utviklingshemming - Gjenkjennelseskompetanse

For å gi god hjelp til barn, må man vite noe om helsa til foreldrene, og dette innebærer også om de har utfordringer knyttet til kognitive forhold. Hvordan kan man gjenkjenne og bistå foreldre med [...]

Les mer