Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og Utviklingshemming og psykisk [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Primærhelseteam

Våren 2018 startet et nasjonalt pilotprosjekt der ni kommuner spredt over hele landet tester ut såkalte primærhelseteam. Teamene består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og målet er å [...]

Åpne artikkel

Dokumentasjon i tjenestene til personer med utviklingshemming

Veilederen inneholder mange skal krav. Det forventes at virksomhetsledere er kjent med kravene og at de kan gjøre rede for hvordan de ulike kravene er operasjonalisert (eller sjekket ut/planlagt, [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

17
jan

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Personer med utviklingshemming omfattes av de alminnelige reglene i helse- og omsorgslovgivningen. På denne siden finner du lenker til lovverk og sentrale føringer for helse- og omsorgsarbeid i [...]

Les mer
8
jan

Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser er en samlebetegnelse på autisme i ulike varianter og typer som f.eks. Barneautisme, Asperger syndrom og Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Forekomsten og [...]

Les mer
5
jan

Pasientopplæring for personer med utviklingshemming

Kunnskap om hva som fører til livsstilssykdommer og sykdom er viktig i et helseperspektiv. Utviklingshemmede opplever større helsesvikt enn befolkningen for øvrig, samtidig som de sjeldnere får hjelp [...]

Les mer