Kunnskapsbankens artikler om

Selvbestemmelse

Nytt søk
Ulike veier som illustrerer ulike valg. Copyright NAKU

Selvbestemmelse

Vi kan for eksempel snakke om å kunne påvirke vår hverdag, å ha kontroll, å ta valg i hverdagslige situasjoner, som for eksempel hva vi skal spise eller hva vi skal gjøre i fritiden vår. Vi kan [...]

Åpne artikkel
Illustrasjon jente ser ut over et landskap Copyright NAKU

Selvbestemmelse: Forskning

Begrepet selvbestemmelse knyttes til bevisste viljestyrte handlinger og personers muligheter til å ta egne valg basert på egne preferanser, verdier og mål, og å være aktør i eget liv (Wehmeyer, [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse: Lovverk og sentrale føringer

Selvbestemmelse henger sammen med og er utgangspunkt for realisering av  god praksis på alle disse områdene. Ivaretakelse av rett til medvirkning og selvbestemmelse er  viktige [...]

Åpne artikkel
Bilde av brukerrådet i Harstad

Brukerråd i Harstad – Blir sett og hørt

Bildetekst: Brukerrådet i Harstad  Ifølge Anne-Grete Roulund (f.v.), fritidsleder ved kulturenheten i kommunen, kom arbeidet i gang på initiativ fra førstelektor Marit Rustad ved [...]

Åpne artikkel

Samtaleverktøy: Fuelbox for personer som mottar tjenester

- Jeg har allerede brukt den og jeg håper den kan hjelpe andre til å sette i gang samtaler, sier Røsten, som selv har cerebral parese og mottar tjenester i hjemmet. Les mer: PAAR-prosjektet I [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

16
jul

Selvbestemmelse: Lovverk og sentrale føringer

I denne teksten skal vi se nærmere på forankring av selvbestemmelse i lover, stortingsmeldinger og konvensjoner som legger føringer for praktisering og tilrettelegging for utøvelse av selvbestemmelse [...]

Les mer
16
jul

Selvbestemmelse: Forskning

Selvbestemmelse er en grunnleggende menneskerettighet forankret i menneskerettighetserklæringen (FN, 1948), konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (FN, 1966) og konvensjon om rettigheter til [...]

Les mer
16
jul

Selvbestemmelse

Ordet selvbestemmelse er et sammensatt begrep og kan forklares på mange ulike måter. Andre beslektede ord som knyttes til begrepet kan være autonomi, aktørskap, medvirkning, samproduksjon, samskaping [...]

Les mer