Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt og samhandling  NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Økt kompetanse på helse i Kristiansand

I Kristiansand har bedre helseoppfølging vært et pågående prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet siden våren 2020. Prosjektet jobber med å øke kompetansen innen tre områder. Dels ser det på [...]

Åpne artikkel

Kompetanseutvikling i Oslo kommune

NAKU har vært bidragsyter på Oslo kommunes #HUSK- konferanse. Vi har også vært med i arbeidsutvalget til et nettverk for nøkkelpersoner i bydelene i Oslo sine tjenester til personer med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
nov

Nettressurser om trening og fysisk aktivitet

Karde AS i samarbeid med NFU har utviklet fritt tilgjengelige nettressurser om fysisk aktivitet og trening laget for personer med utviklingshemming, og de har også utviklet nettressurs for [...]

Les mer
19
okt

E-læringer: Kunnskapsbasert Habilitering

Det er utviklet e-læringer om Kunnskapsbasert habilitering, et for kommuner og et for spesialisthelsetjenester. E-læringene er for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for [...]

Les mer
4
okt

Utviklingshemming og koronapandemi

Hvordan har koronapandemien påvirket personer med utviklingshemming? I denne artikkelen viser vi til rapporter og forskning som handler om utviklingshemming og koronapandemi.

Les mer