Kunnskapsbankens artikler om

Hjem og miljø

Nytt søk

Hjem og miljø: Introduksjon

Visjonen om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelser har vært mål for den norske politikken siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede (1981). Mulighet til et [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at "Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, [...]

Åpne artikkel

Emma MeDLiv - En leilighet for Mestring, Deltakelse og Livskvalitet

NAKU har besøkt Bærum kommune og prosjektleder Sarhad Solaimani som forteller oss om bakgrunnen for leiligheten, hvordan de tenker leiligheten brukt og ikke minst viser oss leiligheten og noen av [...]

Åpne artikkel

E-læring: Mitt hjem-Min arbeidsplass

Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolene i Midt-Norge og Senter for Omsorgsforskning. Prosjektgruppen består av tre prosjektmedarbeidere med utviklingshemming, tre ansatte fra [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

5
okt

E-læring: Domoteus. Selvstendig liv i eget hjem

Karde har utviklet e-læring om selvstendig liv i eget hjem for personer med utviklingshemming 

Les mer
4
okt

Nettsteder om universell utforming

På denne siden finner du nettsteder med informasjon om universell utforming

Les mer
4
okt

Hjem og miljø: Introduksjon

I området hjem og miljø i kunnskapsbanken ligger underområdene, boformer, universell utforming og velferdsteknologi. Denne introduksjonsartikkelen viser kort til de ulike områdene og videre [...]

Les mer