Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at "Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt og samhandling  NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem tre sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om individuell plan ved ytelse av [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Forskning

Forbruk av legemidler Hove m.fl. (2019) viser i en artikkel publisert i 2019 at personer med utviklingshemming har et høyere forbruk av legemidler enn øvrig befolkning. Antiepileptika og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
nov

Nettressurser om trening og fysisk aktivitet

Karde AS i samarbeid med NFU har utviklet fritt tilgjengelige nettressurser om fysisk aktivitet og trening laget for personer med utviklingshemming, og de har også utviklet nettressurs for [...]

Les mer
19
okt

E-læringer: Kunnskapsbasert Habilitering

Det er utviklet e-læringer om Kunnskapsbasert habilitering, et for kommuner og et for spesialisthelsetjenester. E-læringene er for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for [...]

Les mer
10
okt

Utviklingshemming og ferie

Hva er status om utviklingshemmedes mulighet til å reise på ferie, hva sier personene selv om ferie og hvilke anbefalinger og føringer har vi om ferie for personer med utviklingshemming i Norge? Det [...]

Les mer