Lovverk: Tro og livssyn

Den grunnleggende rettigheten, som står i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, viser til at enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Religionsfriheten [...]

Åpne artikkel

Tro og livssyn

Tro og livssyn sett i forhold til mennesker med utviklingshemming har en forholdsvis kort historie i Norge. Historien viser at en tidligere ikke regnet med at mennesker med utviklingshemming [...]

Åpne artikkel

Delaktighet og identitet

Gustavsson tok utgangspunkt i 4 studier der han belyste 3 hovedspørsmål: Hva er delaktighet og identitet? Hva er utviklingshemmingens forståelseformer ? Hva er flytende flytende [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Psykisk utviklingshemming - ICD-10

Årsaken til utviklingshemmingen skyldes faktorer som kan oppstå både før- under- og etter fødsel. Utviklingshemming innebærer alltid nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Diagnosen psykisk utviklingshemming

Personer vi har snakket med som har diagnosen psykisk utviklingshemming, har liten forståelse eller oppfatning om at diagnosen de har fått gir grunn for å ha tiltak som innebærer tvang og makt. Ikke [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mar

Lovverk: Tro og livssyn

De som er avhengig av praktisk og personlig bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynutøvelse i tråd med grunnlovsfestede [...]

Les mer
22
mar

Tro og livssyn

I Norge tilhører i underkant 90% av befolkningen et tros- eller livssynssamfunn.  Også de som ikke tilhører et tros eller livssynsamfunn har sine tanker om de eksistensielle spørsmål. [...]

Les mer
22
mar

Delaktighet og identitet

NAKU presenterer her en film av et foredrag av professor Anders Gustavsson. Opptaket ble gjort i 2012. Gustavsson arbeider ved Institutionen för pedagogik och didaktik ved Stockholms universitet. [...]

Les mer