Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem tre sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om individuell plan ved ytelse av [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. Les mer om lovgrunnlaget i artikkelen Helse og omsorg: Lovverk og sentrale føringer.  [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

Risikofaktorer De siste 30 årene har det vært fokus på nedleggelse av spesialinstitusjoner for personer med utviklingshemming og integrering i samfunnet på lik linje med alle andre (Sturmey, [...]

Åpne artikkel

Identitet: Forskning

Identitet som funksjonshemmet? I de siste par tiårene har det vært gjennomført et økende antall studier som handler om utviklingshemmedes egne perspektiver på sin tilværelse. Det dreier seg særlig [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

28
feb

Sjeldne diagnoser 

Johann Lund Andersen (27) og Karina Haugen (25) har vært venner siden de var små. De har begge Williams’ syndrom. Det er én av mange sjeldne diagnoser. Syndromet er forårsaket av forandring på [...]

Les mer
27
feb

Foreldre: Introduksjon

Foreldre og familie har stort behov for informasjon i alle faser og overganger knyttet til barn med utviklingshemming. I denne artikkelen gis en kort introduksjon til temaområdet og en gjennomgang av [...]

Les mer
22
feb

E-læring om CRPD

Bufdir har utviklet e-læring om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). CRPD er en konvensjon som beskytter menneskerettighetene til personer med [...]

Les mer