Utviklingshemming og aldring

Sammenlignet med bare få tiår tilbake har levealderen i befolkningen økt betraktelig, også blant personer med utviklingshemming. Aldring innebærer gradvis utvikling av funksjonsfall og sansetap, og [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Legemiddelgjennomgang: Verktøy

 Statens legemiddelverk har informasjonsside om Legemiddelgjennomgang. På siden finner du sjekkliste for legemiddelgjennomgang, og videre informasjon om forberedelser, gjennomføring og [...]

Åpne artikkel

E-læring: Legemiddelhåndtering

Fagforbundet tilbyr et gratis nettkurs i legemiddelbehandlig med påloggingsfunksjon.  Kurset er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Nettkurset er basert på [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om legemiddelhåndtering, legemiddelforskriften og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp er sentrale lover. [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

18
jan

Utviklingshemming og aldring

I artikkelen får du informasjon om temaet og lenker til videre ressurser og fordypning i temaet utviklingshemming og aldring.

Les mer
18
jan

Nasjonalt senter om aldring og helse

Nasjonalt senter om aldring og helse, har et eget fagområde om utviklingshemming og aldring. Fagområdet har som målsetting å utvikle mer kunnskap, formidle kompetanse og informasjon og bidra til at [...]

Les mer
17
jan

Nasjonal og regional sentre om vold og traumatisk stress

NKVTS  er et nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og RVTS er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Informasjon og lenker om sentrene [...]

Les mer