Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Boformer

Likevel ble ikke egen bolig den framtredende situasjonen for utviklingshemmede. 1990-årenes gjennomføring av ansvarsreformen satte fart i den kommunale planlegging og realisering av boformer for [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Sjeldne tilstander

I Norge har Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordnet alle kompetansesentre for sjeldne sykdommer diagnoser i Norge. De har opprettet en læringsportal for fagpersoner og [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

26
okt

Traumebevisst forståelse som myndiggjørende praksis

Traumebevisst forståelse (TBF) er en forståelsesramme hvor miljøarbeidet i seg selv blir en intervensjon. Miljøarbeid kan forstås som trivsels-, lærings- og endringsarbeid i det miljøet hvor personer [...]

Les mer
21
okt

Nettressurser for arbeidsinkludering

FoU-bedriften Karde ferdigstilte i 2020 fritt tilgjengelige nettressurser for å fremme inkludering av mennesker med utviklingshemming på ordinære arbeidsplasser. Det er utviklet én nettressurs [...]

Les mer
14
okt

Kartleggingsverktøyene KroppKunn og SexKunn

Kartleggingsverktøyene, Kroppkunn og Sexkunn er revidert i 2020. I denne artikkelen får du informasjon om kartleggingsverktøyene og lenke til hvor man kan bestille dem.  

Les mer