Boformer

Fra 1994 - 2001 var det en økning i antallet personer med egen selvstendig bolig (Tøssebro og Lundeby, 2002). Denne tendensen er nå stagnert. Bofellesskap er blitt stadig mer dominerende [...]

Åpne artikkel

Bofellesskap: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Sjeldne tilstander

I Norge har Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordnet alle kompetansesentre for sjeldne sykdommer diagnoser i Norge. De har opprettet en læringsportal for fagpersoner og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

6
aug

Organisert idrett for personer med utviklingshemming

Norges idrettsforbund har forskjellig tilbud til personer med utviklingshemming som ønsker å delta i organisert idrett. 

Les mer
6
aug

Utviklingshemming og traumelidelser

Personer med utviklingshemming er mer utsatt enn andre for potensielt traumatiske hendelser. Det kan være mobbing, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep. Forskning peker mot at personer med [...]

Les mer
3
aug

PLISSIT – Sexologisk rådgivningsmodell

I denne artikkelen får du innblikk i den sexologiske rådgivningsmodellen PLISSIT, hva modellen innebærer og hvordan den kan benyttes. Denne modellen kan blant annet bidra til å skape et mer [...]

Les mer