Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem tre sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om individuell plan ved ytelse av [...]

Åpne artikkel

Rus: Lovverk og statlige føringer

Kommunen har plikt til å gi bistand etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. Les mer om lovgrunnlaget i artikkelen Helse og omsorg: Lovverk og sentrale føringer.  [...]

Åpne artikkel

Rus: Forskning

Risikofaktorer De siste 30 årene har det vært fokus på nedleggelse av spesialinstitusjoner for personer med utviklingshemming og integrering i samfunnet på lik linje med alle andre (Sturmey, [...]

Åpne artikkel

Identitet: Forskning

Identitet som funksjonshemmet? I de siste par tiårene har det vært gjennomført et økende antall studier som handler om utviklingshemmedes egne perspektiver på sin tilværelse. Det dreier seg særlig [...]

Åpne artikkel

Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

11
sep

Kunnskapsbasert miljøterapi

En aktuell problemstilling for kunnskapsbasert miljøterapi er i hvilken grad miljøterapi i det hele tatt skal være forskningsbasert. Hvilken kunnskap og hvilke kunnskapstyper bør ligge til grunn for [...]

Les mer
28
jun

Utviklingshemming og syn

Denne artikkelen har til hensikt å beskrive synsrelaterte utfordringer hos mennesker med utviklingshemming. Artikkelen omhandler informasjon om synshemming, og anslagsvis forekomst av [...]

Les mer
28
jun

Habilitering

Ordet «habilitering» har sin opprinnelse i det latinske adjektivet «habilis» som betyr bekvem, passende eller dugelig, og verbet «habere» som betyr å ha eller å få. Utledet av dette betyr [...]

Les mer