Spørsmål: Glemt å ta medisin til riktig tid?

Det er umulig å svare entydig på dette spørsmålet. Det kommer an på hvilket legemidler dette gjelder, hvorfor personen får dette legemidlet og hvor lenge det er siden legemidlet egentlig skulle være [...]

Åpne artikkel

Fokus på riktig legemiddelbruk

Innsats for å sikre riktig legemiddelbruk Det femårige nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet  I trygge hender (2014 - 2018), har som mål å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak [...]

Åpne artikkel

Legemidler og utviklingshemming

Hva er et legemiddel?  Et legemiddel er ethvert stoff, droge eller preparat som: 1. Utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og epilepsi

Epilepsi betyr en disposisjon til å kunne få gjentatte spontane epileptiske anfall. Ved utviklingshemming er epilepsi det vanligste tilleggshandikap. Hos voksne med utviklingshemming ligger [...]

Åpne artikkel

Diagnose: Hva er nevrologi?

Eksempler på sykdommer som hører til nevrologien er: Hjerneslag (hjerneinfarkter, hjerneblødninger og TIA (på folkemunne kalt ”hjernedrypp”), epilepsi, parkinsons sykdom, demenssykdommer, [...]

Åpne artikkel