Kunnskapsbankens artikler om

Tema og fagområde

Nytt søk

Tvang og makt

Lovreglene skal gi grunnlag for å trekke grensen mellom den tvang som etter loven kan godtas og uakseptabel maktbruk. Etter loven er det et krav at andre løsninger skal være prøvd før bruk av tvang [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Forskning

Tidligere forskning og mangel på kunnskap Evalueringen av kapittel 6A i sosialtjenesteloven pekte på at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang og makt og til en høyere erkjennelse av [...]

Åpne artikkel

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Tvang og makt: Hva sier utviklingshemmede?

Noen ganger kan makt være godt synlig, mens den andre ganger nærmest kan være usynlig og i mindre grad kommunisert. Det er en viktig oppgave å peke på og undersøke ulike [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

15
mai

Kommunikasjon: Samspill

Samspillsguide om hva som kjennetegner et godt samspill med personer som har alvorlig eller dyp utviklingshemning.

Les mer
22
apr

Tvang og makt: Korona

Loven er entydig. Mennesker med utviklingshemming skal ha forsvarlige tjenester, som er utført på en slik måte at de forebygger og unngår bruk av tvang og makt. Men hvordan forstås retningslinjene [...]

Les mer
1
apr

Eksempel: Velferdsteknologi og koronavirus

I Farsund kommune har de stengt Lista Aktivitetshus. I likhet med mange andre dagtilbud til utviklingshemmede rundt om i landet.  Vernepleier og leder ved aktivitetshuset i Farsund, Reidun [...]

Les mer